تماس با ما: 02538861461
ایمیل ما : info@ma2647.ir
بیمه ما نمایندگی مهدی فتاحی 2647

خرید بیمه مسافرتی

سوالات شما از " ما "

چگونه بهترین بیمه مسافرتی را بخریم؟

عوامل مختلفی نظیر تعداد کشورهای مقصد، پوشش‌های انتخابی بیمه مسافرتی، تخفیفات بیمه مسافرتی در تعیین بهترین بیمه تاثیرگذار هستند. شما می‌توانید با مراجعه به سایت بیمه ما، با وارد کردن اطلاعات درخواستی برای سفر خود، بهترین بیمه مسافرتی را با توجه به شرایط خود و عوامل یاد شده انتخاب و خریداری نمایید.

در بیمه مسافرتی، مبدأ سفر باید ایران باشد؟

بله، برای استفاده از بیمه‌مسافرتی، حتماً باید به هنگام خروج از کشور مهر خروج در پاسپورت مسافر درج شود و در واقع شروع بیمه‌مسافرتی از تاریخ مهر خروج است. به همین دلیل مبدأ سفر باید ایران باشد.

تاریخ شروع بیمه درمان مسافرتی از تاریخ صدور آن است؟

خیر، تاریخ شروع بیمه‌نامه مسافرتی از تاریخ آغاز سفر خواهد بود (از زمانی که مهر خروج از کشور در پاسپورت درج می گردد)

آیا بیمه‌نامه را می‌توان در خارج از کشور تمدید کرد؟

در حال حاضر تمدید بیمه نامه در خارج از کشور امکان پذیر نیست. مگر فرد داخل کشور باشد و بیمه‌نامه جدیدی را خریداری کند.