تماس با ما: 02538861461
ایمیل ما : info@ma2647.ir
بیمه ما نمایندگی مهدی فتاحی 2647

خرید بیمه مسئولیت

سوالات شما از " ما "

بیمه مسئولیت چیست؟

بیمه مسئولیت بیمه نامه ای برای جبران خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث به علت کوتاهی و سهل انگاری بیمه گذار می باشد. به طور مثال اگر بیمه گذار مقصر صدمات وارد شده به سایرین شناخته شود، شرکت بیمه گر موظف به پرداخت غرامت به افراد زیان داده خواهد بود.

بیمه مسئولیت چه حوادثی را پوشش می دهد؟

در بیمه مسئولیت، دیه فوت، غرامت نقص عضو و هزینه های پزشکی و درمانی قابل جبران خواهد بود.

قیمت بیمه مسئولیت چقدر است؟

نرخ بیمه مسئولیت با توجه به شرایط بیمه گذار، کلوز های بیمه مسئولیت، سقف پوشش های بیمه ای و … محاسبه خواهد شد بنابراین نمی توان قیمت مشخصی برای آن ذکر کرد.

بیمه مسئولیت برای چه مشاغلی مناسب است؟

این بیمه نامه به دلیل داشتن کلوز های بیمه ای مختلف برای تمامی مشاغل و کارفرمایان مناسب می باشد.

چرا باید بیمه مسئولیت داشته باشیم؟

در صورت عدم تهیه بیمه مسئولیت، شخص مقصر وظیفه جبران خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث را دارد، به همین خاطر خرید بیمه مسئولیت می تواند هزینه های مالی بیمه گذار را به طرز چشمگیری کاهش دهد.

بیمه مسئولیت حرفه ای چیست؟

این بیمه نامه برای مشاغل مختلف به صورت جداگانه و مختص با همان شغل قابل صدور می باشد که در این صورت به آن بیمه مسئولیت حرفه ای گفته می شود. به طور مثال بیمه نامه ای که برای پزشکان صادر می شود، بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان نام دارد.